برخی سوابق کاری شرکت:

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه چشمه 4 میلیمتر در کشتارگاه، تهران

– طراحی و ساخت درام فیلتر با اندازه مش 100 میکرون در کشتارگاه، تهران

– طراحی و ساخت درام فیلتر با اندازه مش 40 میکرون در کشتارگاه، تهران

-طراحی و ساخت درام فیلتر کاوش سلف پاور در مزرعه پرورش ماهی با اندازه مش 60 میکرون، چادگان

-طراحی و ساخت وکیوم درام فیلتر برای شرکت فراوری و تولید شیره، شهرضا

-طراحی و ساخت دریچه کنترل آب هوشمند در مزرعه پرورش ماهی،اصفهان

– طراحی و نصب و راه اندازی سیستم هوشمند سازی مزرعه پروش ماهی، درچه

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه مش 5 میلیمتر، تهران ( درحال ساخت)

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه مش 5 میلیمتر، اصفهان ( درحال ساخت)

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه مش 5 میلیمتر، صومعه سرا ( درحال ساخت)

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه مش 4 میلیمتر، ( برنده مناقصه تصفیه خانه فاضلاب سپاهان شهر به شماره 312-4-97 )، (در حال ساخت)

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه مش 4 میلیمتر، ( برنده مناقصه تصفیه خانه فاضلاب فولاد شهر به شماره 31-1-98 )، (در حال ساخت)

– طراحی و ساخت دستگاه سبد شوی اتوماتیک در کشتارگاه، اصفهان