پکیج تصفیه فاضلاب( purification package)

پکیج تصفیه فاضلاب چیست؟
با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و گسترش شهر نشینی و ساخت شهرک های مسکونی و شهرکهای صنعتی تولید فاضلاب و تصفیه فاضلاب انسانی و صنعتی این مناطق به موضوع مهمی تبدیل گردیده است.
یکی از بزرگترین چالش های پیش رو در دنیای امروز، ورود مواد آلی، فلزات سنگین، میکروارگانیسم های واگیردار و مواد آلاینده از طریق پساب های انسانی و صنعتی به محیط زیست می‌باشد.

این دستگاه به عنوان مجموعه ای گسترده از تجهیزات برای از بین بردن آلاینده های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی از
پساب هاست که با این کار می توان از ورود بیماری های واگیردار، کمبود آب و مشکل خشکسالی جلوگیری کرد.
پکیج تصفیه فاضلاب سیستمی است با جنس بدنه فلزی، پلی اتیلنی و یا کامپوزیتی که دارای توانایی تصفیه فاضلاب های جامد و مایع خارج شده از مجتمع های مسکونی، تجاری، بیمارستان ها، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و … می باشد فاضلاب های ورودی به پکیج تصفیه فاضلاب بعد از انجام مراحل گوناگون و عبور از قسمت های مختلف به سطحی قابل قبول رسیده و آماده ورود به محیط زیست یا استفاده مجدد در بخش های کشاورزی و صنعتی و… می شود.

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب:

-امکان استفاده مجدد از پساب خروجی پکیج تصفیه فاضلاب و بهبود محیط زیست

-عدم نیاز به کادر متخصص جهت راهبری پکیج تصفیه فاضلاب

-دارا بودن توجیه اقتصادی خرید پکیج تصفیه فاضلاب نسبت به عملیات ساختمانی

-قیمت پایین و اقتصادی بودن به خصوص در ظرفیت های کمتر از 100 متر مکعب در  شبانه روز

نیاز به فضای کم

-نصب و راه اندازی بسیار سریع پکیج تصفیه فاضلاب

-امکان جابجایی پکیج حتی پس از نصب و راه اندازی

-حذف عملیات ساختمانی و کاهش هزینه ها در استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب

انواع پکیج تصفیه فاضلاب:
-پکیج تصفیه فاضلاب شهری
-پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی
-پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتیی
-پکیج چربی گیر DAF