تعمیرات تخصصی انواع آشغالگیر مکانیزه :

زمانی که دستگاه  آشغالگیر برای تعمیر به شرکت ارسال می شود، تعمیرات به روشی انجام می شود که آشغالگیر به شرایط اولیه که در کارخانه تولید شده بازگردد. مشتری میتواند بعد از تعمیر آشغالگیر، هنگام تست در محل حاضر شده و ناظر بر عملکرد آشغالگیر باشند. آشغالگیر تعمیر شده دارای گواهی و گارانتی دو سال می باشد. پس از بررسی آشغالگیر وارده به شرکت گزارشی از وضعیت  آشغالگیر به مشتری ارائه شده و راهکارهای بازسازی و هزینه به اطلاع شما خواهد رسید.

تعمیرات انواع آشغالگیر دانه ریز(Fine screen wastewater treatment)

تعمیرات انواع آشغالگیر دانه درشت (Coarse screen wastewater treatment)

(Band screen wastewater treatment)

(Bar screen wastewater treatment)

(Belt screen wastewater treatment)