• تلفن شرکت :

  031-33932327-8

 • فکس:

  031-33932328

 • شماره موبایل:

  09134475433 – 09120052538

 • ایمیل شرکت:

  k_a_t_m@yahoo.com kavoshafagh-co@istt.ir

 • آدرس شرکت:

  اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی ، ساختمان اندیشه غربی2 ،طبقه دوم، واحد 306