شرکت کاوش آفاق نزدیک به یک دهه است که در زمینه تخصصی طراحی و ساخت،ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته کنترل، تصفیه فاضلاب و تجهیزات کشتارگاه فعالیت می کند.