شرایط و ضوابط خدمت رسانی سایت:

با دسترسی و استفاده از وب سایت www.katm.co.ir، شما شرایط و ضوابط استفاده از این وب سایت را به شرح ذیل پذیرفته اید:

در این سایت، کلیه محتوا به هر شکل و قالب و به صورت کامل یا انتخاب شده از مجموعه ای از صفحات و یا صفحات انفرادی، کاملاٌ متعلق به شرکت کاوش آفاق می باشد.

تمامی حقوق محفوظ است.

شما مجاز خواهید بود تا مطالب این و ب سایت را به صورت ذخیره شده بر روی کامپیوترتان و یا به صورت نسخه چاپی، تنها برای استفاده غیرتجاری مورد استفاده قرار دهید.

شما مجاز خواهید بود تا در صورت لزوم در اطلاعات این سایت به صورت جزئی برای ایجاد لینک بین سایت ها یا جستجوگرهای اینترنتی تغییراتی ایجاد و استفاده نمایید.

هر شیوه استفاده دیگر از تمام و یا بخشی از این وب سایت از قبیل بازسازی صفحات، ترجمه، بومی سازی، تنظیم مجدد مستندات، هر گونه تغییر دیگر و یا ذخیره سازی و توزیع این سایت در هر شکل و به هر وسیله ای بدون اجازه کتبی از شرکت کاوش آفاق ممنوع می باشد.

علیرغم تلاش زیاد ما در حوزه ارائه اطلاعات، ممکن است اطلاعات موجود در این وب سایت برای  شرایط و یا موارد خاص به روز نباشد.

ما نمی توانیم هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر گونه اشتباه ویا حذفیات را در این سایت، متقبل شویم.

مسئولیت هر گونه تصمیمات شخصی که بر پایه اطلاعات مندرج در این سایت گرفته اید بر عهده خود شما خواهد بود .

کلیه قوانین حاکم بر این اعلانیه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

در صورتیکه هر یک از مقررات اشاره شده در فوق، به هر دلیل و زمانی بر اساس قوانین از حالت قانونی خارج گردد، در این وب سایت نیز تا تنظیم و انتشار اعلانیه جدید از درجه اعتبار ساقط خواهد بود دقت داشته باشید که در این صورت تنها آن بخش از مقررات که از درجه اعتبار ساقط شده غیر قابل استناد بوده و بقیه مفاد بر قدرت خود باقی خواهد ماند.