برخی سوابق کاری شرکت:


برخی سوابق کاری شرکت:

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه چشمه 4 میلیمتر در کشتارگاه، تهران

– طراحی و ساخت درام فیلتر با اندازه مش 100 میکرون در کشتارگاه، تهران

– طراحی و ساخت درام فیلتر با اندازه مش 40 میکرون در کشتارگاه، تهران

-طراحی و ساخت درام فیلتر کاوش سلف پاور در مزرعه پرورش ماهی با اندازه مش 60 میکرون، چادگان

-طراحی و ساخت وکیوم درام فیلتر برای شرکت فراوری و تولید شیره، شهرضا

-طراحی و ساخت دریچه کنترل آب هوشمند در مزرعه پرورش ماهی، همدان

– طراحی و نصب و راه اندازی سیستم هوشمند سازی مزرعه پروش ماهی، درچه

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه مش 5 میلیمتر، تهران

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه مش 5 میلیمتر، اصفهان

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه مش 5 میلیمتر، صومعه سرا

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه مش 4 میلیمتر، (تصفیه خانه فاضلاب سپاهان شهر)،

– طراحی و ساخت دستگاه وکیوم درام فیلتر ، باکو

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه مش 4 میلیمتر، (تصفیه خانه فاضلاب مبارکه)،

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه درشت به طول 10 متر ( ایستگاه پمپاژ دیزیچه – شرکت سپر سنگ)،

– طراحی و ساخت دستگاه روتاری وکیوم درام فیلتر، (شرکت آبتین تجارت نوین فرتاک).

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه درشت با اندازه مش 10 میلیمتر به طول 10 متر (ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب محله بیستجان شهر زاینده رود )،

– طراحی و ساخت دستگاه آشغالگیر دانه ریز با اندازه مش 4 میلیمتر،(تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز-قزوین )،