تعمیرات تخصصی انواع وکیوم درام فیلتر:

زمانی که وکیوم درام برای تعمیر به شرکت ارسال می شود، تعمیرات به روشی انجام می شود که وکیوم درام به شرایط اولیه که در کارخانه تولید شده بازگردد. مشتری میتواند بعد از تعمیر وکیوم درام، هنگام تست در محل حاضر شده و ناظر بر عملکرد وکیوم درام باشند. وکیوم درام تعمیر شده دارای گواهی و گارانتی دو سال می باشد. پس از بررسی وکیوم درام  وارده به شرکت  گزارشی از وضعیت  وکیوم درام  به مشتری ارائه شده و راهکارهای بازسازی و هزینه  به اطلاع شما خواهد رسید.