استخدام در شرکت مهندسی کاوش آفاق:

شرکت مهندسی کاوش آفاق مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در رده های زیر نیرو استخدام می کند:

آگهی استخدام
رشته تحصیلیتخصصمسلط به نرم افزارتعداد
کارشناسی یا کارشناسی ارشد مکانیکساخت و تولید INVENTOR
ABAQUS،SOLIDWORKS
2 نفر
کارشناسی یا کارشناسی ارشد مکانیکطراحی صنعتی INVENTOR
ABAQUS،SOLIDWORKS
2 نفر
کارشناسی کامپیوترطراحی سایتICDL، PHOTOSHOP، WORD PRESS2 نفر
نیروی فنیدیپلممسلط به جوشکاری و برشکاری2 نفر

ارسال رزومه بهkavoshafagh-co@istt.ir 

تماس در زمان اداری با شماره:  33932328