آشغالگیردانه درشت(Coarse Screen Wastewater Treatment)

آشغالگیر دهانه درشت که به آن Coarse Screens و آشغالگیر دندانه ای نیز می گویند، دارای صفحاتی هستند که دارای میله های عمودی یا شیبدار می باشند، این میله ها در فاصله های مساوی در سراسر کانال جریان فاضلاب قرار داده شده اند.

دهانه این صفحات به جایگاه قرارگیری آنها بستگی دارد، برای مثال اگر این صفحات آشغالگیر قبل از پمپ قرار گیرند بازی دهانه بین 75 تا 150 میلی متر است، اما اگر آن ها قبا از مخازن رسوب قرار گیرند، دهانه باید کوچکتر از 50 میلی متر باشد.

برای تمیز کردن آشغال گیر می توان از تجهیزات مکانیکی مانند چنگک استفاده کرد، البته از روش های دستی هم می توان آشغالگیر را تمیز کرد. تمیز کردن اشغالگیر به معنای برداشتن آشغال از صفحات آشغالگیر است، تا راندمان آشغالگیری به حالت اولیه برگردد.

برای آنکه تمیز کردن آشغالگیر به صورت کامل انجام شود، باید چنگک دستی را در زاویه 45 درجه سطح افق قرار داد. اما چنگک های مکانیکی باید به صورت عمودی روی آشغالگیر نصب شود.

همانطور که از نام آشغالگیر دانه درشت پیداست، کاربرد اصلی آن حذف زباله های درشت موجود در فاضلاب است، این اشیا در صورتی که وارد سایر تجهیزات تصفیه آب شوند، می توانند آسیب جدی به آن بزنند. محل قرارگیری آشغالگیر دانه درشت: آشغالگیر دانه درشت عمدتا باید قبل از پمپ نصب شود.

 

آشغالگیر دانه درشت