فیلتر جداکننده واکس از روغن Rotary vacuum dewaxing


مشخصات تجهیزات پیشنهادی حاضر:

محدوده اهداف:
مشخصات تجهیزات پیشنهادی حاضر، برای فیلتر خلاء پیوسته‌ی درام افقی دوار طراحی و با اطلاعات فنی خواسته شده مورد نظر تطابق داده شده‌اند. در این سیستم درام افقی در حالت غوطه‌وری جزیی در محلول سرد روغن و حلال، حاوی بلورهای موم می‌چرخد. فیلتر مورد نظر توانایی کار مداوم در هوای آزاد را دارد.

فیلتر جدا کننده واکس از روغن، با گردش مداوم، کریستال های واکس حلال در روغن را از روغن جدا سازی می کند و ضمن جدا سازی واکس باعث بالا رفتن کیفیت روغن خروجی می گردد.
مشخصات فیلتر:
این فیلتر برای یک برنامه کاربردی شامل استفاده از یک مخلوط حلال مانند MEK و Toluene و داخل جوی از گاز خنثی طراحی شده‌ است.
استوانه‌ی افقی فیلتر 50 درصد در محلول مورد نظر غوطه ور می‌باشد. چرخش فیلتر طبق خواسته سفارش دهنده، می‌تواند راست گرد یا چپ گرد باشد.

شرایط پایه:
دما:
دمای طراحی : -35 درجه سانتیگراد تا +90 درجه سانتیگراد
دمای عملیاتی : -27 درجه سانتیگراد تا +70 درجه سانتیگراد

فشار:
-فشار طراحی : 0.07 bar g
-فشار عملیاتی : 0.02 to 0.04 bar g
-فشار تست : 0.105 bar g
مشخصات استانداردهای بکار رفته و تجهیزات مطابق با استانداردها و دستورالعمل‌های زیر تولید می‌شوند:
-انجمن مهندسی مکانیک آمریکا (ASME).
-دستورالعمل مربوط به دیگ بخار و مخزن فشار، در خصوص مهارت فنی جوشکارها و کیفیت فرآیند جوشکاری بکار گرفته شده است.

-موسسه استاندارد ملی آمریكا (ANSI)
-رشته‌های سیم تابیده‌ شده یکپارچه با استاندارد ANSI B2.1، لوله‌های فولادی فلنج‌دار و اتصالات فلنج‌دار با استاندارد B16.5 و لوله‌کشی‌های تحت فشار با استاندارد B36.10 مطابقت دارند.

سطح بکارگیری وسایل الکتریکی:
موتورهای الکتریکی و وسایل روشنایی باید بر طبق استاندارد EEXD IIB T4 مطابق با
EN 50.018 ضد انفجار باشند.
چگونگی عملکرد سیستم وتوضیح عملکرد فیلتر:
این فیلتر برای موم زدایی روغن توسط فیلتراسیون پیوسته‌ی موم بلوری از دوغاب سرد موم، روغن و حلال طراحی شده است. خوراک دوغاب سرد، که به قسمت پایین مخزن فیلتر می‌رود به طور خودکار کنترل می‌شود تا سطح آن در مخزن ثابت نگه داشته شود.
مایع روغن تصفیه شده از میان سیستم لوله‌کشی داخلی فیلتر جمع آوری شده و از طریق شیر تصفیه خودکار به سمت محل تخلیه آن هدایت می‌شود. فاز بلوری موم معلق در دوغاب سرد، کیکی را روی وسیله فیلتراسیون مشبک نصب شده روی سطح درام فیلتر، تشکیل می‌دهد.
چرخه فیلتراسیون از پنج مرحله تشکیل شده است: برداشت کیک، شستن کیک، خشک کردن کیک، پاکسازی، و تخلیه کیک.
این تجهیز در شرکت کاوش آفاق ترنم مهر در ابعاد 400ft² تا 1000ft² ساخته می شود.


فیلتر جداکننده واکس از روغن Rotary vacuum dewaxing