مبدل حرارتی(exchanger)

مبدل حرارتی :

با توجه به نیاز مشتری و فرآیند مورد نیاز، تعداد مبدل های هر مجموعه تعیین می گردد. این تعداد معمولا به صورت 4×2 یا 5 ×2 یا 6×2 می‌باشد. در این مجموعه لوله های ورودی و خروجی درون مبدل ها به صورت سری به هم متصل شده اند و لوله های ورودی و خروجی لاین خارجی مبدل ها توسط دو هدر رفت و برگشت مواد را منتقل می کنند.

در چیلرها منبع تغذیه آمونیاک یا پروپان در بالای هر مجموعه تعبیه می گردد و ایستگاه پمپاژ و شبکه در پایین مجموعه وجود دارد، معمولا ورودی و خروجی ها با دو عدد هدر از وسط طول مبدل به لاین های خارجی مبدل ها وارد و توسط هدر دیگر در انتهای طول مبدل مایع سرمایشی خارج و به مخزن تغذیه در بالای مبدل پمپاژ می گردد.
با توجه به تقاضای خریدار جهت ساخت مبدل های scraped surface chiller (SSC) همه ی آن مبدل ها باید از خطوط لوله ی 10 ″ و 14 ″ بدون درز (مانیسمان) ساخته شوند. ضمنا فضای بین لوله ها 565 mm و قطر لوله ی بدون درز محور جاروب کننده (scraper) 3 ″ می باشد. حداکثر طول مبدل 15 m و حداکثر طول محور 14 m می باشد. محور به صورت 4 تکه با 5 تکیه گاه ساخته و نصب می شود.
ضمنا مبدل های scraped surface exchanger (SSE) همگی از لول های 12 ″ و 16 ″ بدون درز (مانیسمان) ساخته می شوند و فضای بین لوله ها 610 mm می باشد. ضمنا لوله ی بدون درز محور جاروب کننده 4 ″ و به شکل 4 تکه و با 5 تکیه گاه ساخته و نصب می گردد.

اجزای تشکیل دهنده یک مبدل وکلیه قطعات یک مبدل و نیروی محرکه آن:

Scraped Surface Exchangers:
1.double pipe element
2.bearing neck
3.taperd roller bearing
4.sprocket wheel
5.felt rings
6.shaft nuts
7.puller screws
8.follower
9.overload shear pin
10.cover plate
11.roller chain
12.drive housing rear wall
13.drive shaft
14.mechanical seal
15.sleeve
16.square coupling
17.scraper shaft
18.coil spring
19.scraper blades
20.mixing paddle

مدل گردش مایعات در مبدل ها:
طول محور حدودا 14 m و به صورت 4 تکه و 5 تکیه‌گاه با اسپایدر خواهد بود. سرعت گردش محور 15 RPM می باشد. قدرت موتور مورد نیاز برای چیلرها 11 kw و برای مبدل های حرارتی 15 kw می باشد.
انتقال مایعات از لوله های داخلی و خارجی از یک مبدل حرارتی به مبدل حرارتی زیر آن، از لوله های رابط (اسپول ها) به صورت سری انجام می گیرد.
البته ورودی های اصلی به لوله های داخلی و خارجی مبدل ها توسط فلنج به بالاترین مبدل در هر پکیج وصل می گردد و خروجی ها از آخرین مبدل خارج می شود.
تذکر :
1- نازل های خروجی از لوله های داخلی هر مبدل حرارتی به شکل سری به نازل ورودی مربوط به لوله‌ی داخلی مبدل بعدی در همان پکیج وصل می گردد.
2- کلیه وروردی و خروجی های لوله های خارجی مبدل های حرارتی هر پکیج می تواند توسط دو عدد هدر به تک تک مبدل ها وصل گردد. یک هدر کلیه ورودی ها را تأمین می کند و یک هدر کلیه خروجی ها را پوشش می دهد.
3- نازل های وروردی لوله های داخلی و خارجی مبدل اول در هر پکیج مستقیما به لوله تغذیه وصل می شود.
4- جهت استفاده بهینه در تبادل حرارت مایعات در لوله های داخلی معمولا گردش مایعات در مبدل های هر پکیج به صورت سری می باشد.