آشغالگیر دانه درشت(Coarse screen waste water treatment):

اگر اندازه چشمه های آشغالگیر بیش از 7 میلیمتر (25/0 اینچ) باشد به آن آشغالگیر دانه درشت می گویند. از آنجا که تقریباً تمامی آشغالگیرهای درشت دانه بصورت میله ای ساخته می شوند، آشغالگیرهای درشت دانه می توانند ذراتی مانند سنگ، شاخه های درختان، قطعات چوبی، برگ، تکه های کاغذ و مقوا، ظروف یکبارمصرف پلاستیکی، بطری و تکه های پارچه ای را جداسازی نمایند.
مقدار آشغال جمع آوری شده به نوع فاضلاب، سیستم انتقال فاضلاب، اندازه چشمه های آشغالگیر، سرعت فاضلاب در محل آشغالگیر و سیستم شستشوی آشغالگیر بستگی دارد. هرچه ذراتی که در پشت آشغالگیر گرفته میشوند، کوچکتر باشند احتمالاً وجود مواد آلی همراه با آنها بیشتر خواهد بود که این مسئله ممکن است مشکلاتی را از نظر بهداشتی و تولید بوهای نامطبوع ایجاد نماید.

این نوع آشغالگیر شامل یک شبکه از میله های موازی در کنار هم است که توسط یک یا چند چنگک متحرک بر روی سطح آشغالگیر تمیز می شود. بر اساس اینکه سطح آشغالگیر از جلو یا پشت تمیز شود و یا اینکه چنگک ها از پایین به بالا یا بالا به پایین حرکت نمایند، انواع مختلفی از آشغالگیرهای زنجیری وجود دارد اما در نوع معمول آنها سطح آشغالگیر از جلو تمیز شده و چنگک ها از پایین به بالا حرکت کرده و آشغال ها را در پشت آشغالگیر تخلیه می کنند.
چنانکه در شکل مقابل ملاحظه می شود در این نوع آشغالگیر چنگکها توسط یک موتور الکتریکی از پایین به بالا بر روی آشغالگیر حرکت کرده و آشغال ها باقیمانده روی سطح آن را به سمت بالا هدایت کرده و در ادامه به یک سبد که در پشت آشغالگیر قرارگرفته است، تخلیه می کنند.