آشغالگیر دانه ریز(Fine screen waste water treatment):

بطور کلی اگر اندازه چشمه آشغالگیر در محدوده 7 -5/0 میلیمتر قرارداشته باشد، به آن آشغالگیر ریز دانه می گوییم. از آشغالگیرها ی ریزدانه به عنوان واحد پیش تصفیه برای حذف ذرات معلق در تصفیه خانه ها استفاده می شود. حذف این ذرات می تواند مانع گرفتگی لوله و مجراهای فاضلاب و برخی تجهیزات مانند غشاءهای بیولوژیکی در تصفیه خانه شده و بار وارد بر واحدهای بعدی را کاهش دهد.

به دلیل آنکه برخی از ذرات معلقی که در آشغالگیر ریزدانه گرفته می شوند ماهیت آلی دارند، بنابراین معمولاً آشغالگیرهای ریزدانه می توانند علاوه بر TSS مقدار BOD5 و COD فاضلاب را نیز کاهش دهند. چون اندازه چشمه های آشغالگیرها ریزدانه کمتر از 7 میلیمتر است لذا امکان شستشوی دستی آنها عملاً وجود ندارد بنابراین روش شستشوی آشغالگیرهای ریزدانه معمولاً مکانیکی  و با استفاده از براش است.

دارای ویژگی های:

– جداسازی مقرون به صرفه

– آشغالگیر با راندمان جداسازی بالا

– قابلیت تطبیق با هر سرعت جریان

– سهولت در درک روش عملکرد

– روش تمیز کردن ساده

– سرویس و نگهداری ساده